12.2.2022
-
12.2.2022
19:00
-
21:30

Poklekni před duší

Básníci Vysočiny v autorské hře Martina Františáka psané přímo pro jeviště HDJ.

CENA
230 Kč
POŘADATEL
Horácké divadlo Jihlava
TYP AKCE
Divadlo

Horácké divadlo pod vedením předního českého dramatika a režiséra Martina Františáka uvede jeho původní text napsaný přímo pro naše jeviště. Dravý a svébytný autorský rukopis Martina Františáka zpracovává dramatickou formou neoblomnou pevnost vesmíru Josefa Floriana a krajiny Staré Říše s ním spjaté.

Josef Florian ve svém nakladatelství Dobré dílo ve Staré Říši soustředil na počátku 20. století neskutečné množství tvůrčí energie a vytvořil kulturní centrum, které svým přínosem a odkazem nemá v měřítku nejen našeho kraje obdoby.

Vystudovaný pedagog, který se bouřil proti tupému memorování a soudobému školskému systému, se po letech učitelské praxe vrátil do rodné Staré Říše ve chvíli, kdy rozmýšlel, jak dál nasměrovat svůj osud. Ovlivněn četbou francouzského katolického radikála Léona Bloye a v duchu jeho myšlenky „kdo nejedná, je zbabělec" v něm vzklíčila myšlenka na založení nakladatelství, které mělo pozdvihnout upadající kvalitu katolické tvorby. Tímto rozhodnutím začala pro českou kulturu jedna ze zásadních a unikátních etap.

Nejednoznačná osobnost Josefa Floriana, pohybujícího se na neustálé hraně bídy, kritických šarvátek a zejména zarputilého odhodlání, k sobě soustředila a přitahovala tvůrčí osobnosti z řad předních (nejen) katolických překladatelů, básníků, spisovatelů a výtvarníků jako byli Jakub Deml, Bohuslav Reynek, Jan Čep, Josef Váchal či Josef Čapek. Díky Florianovu úsilí se do Čech dostaly překlady soudobých světových literátů, básníků a filozofů.

KOUPIT VSTUPENKU
No items found.
No items found.