1.12.2021
-
31.12.2021
15:00
-
15:00

VÝZVA K PODÁNÍ UMĚLECKÝCH PROJEKTŮ NA OBDOBÍ 2022 A 2023

OPEN AIR GALERIE NONSTROP vyhlašuje veřejnou výzvu pro umělce.

CENA
POŘADATEL
Brána Jihlavy
TYP AKCE
Výstava

Úzký, ale otevřený prostor, v němž představy o umění nenarážejí na strop, ale dějí se ve vztahu k místně specifickým podmínkám. Nabízíme výstavní prostory na dobu tří měsíců ve veřejném prostranství uličky Malá Lazebnická v památkové zóně historického centra města Jihlavy propojující hlavní náměstí s hradebním prostorem u kostela sv. Jakuba. Ulička je charakteristická středověkým velmi úzkým půdorysem a zachovalými členitými fasádami historických domů.

Zajistíme:
- odměnu pro umělce ve výši 5 000,-
- uhrazení nákladů na materiál a cestovné do maximální výše 15 000,-
- po dohodě možnost zajištění přepravy díla
- asistenci při instalaci, průběhu výstavy a deinstalaci
- po dohodě s autorem zajistíme vytištění pozvánek a plakátů, jejich grafickou úpravu a propagaci v místních médiích
- zajištění drobného pohoštění a programu vernisáže (dle přání a po dohodě s autorem)

Zabezpečení děl:
- instalace je pod dohledem kamer městské policie
- ulička se v noci zavírá- díla nejsou pojištěna

Poznámka:
- instalace je přímo ve veřejném prostoru
- díla po skončení výstavy zůstávají v majetku jejich autorů
- musí být zachována průchodnost uličky v šířce alespoň 100 cm z důvodu přístupnosti do nemovitostí

Návrhy uměleckých projektů zasílejte na adresu:
Statutární město Jihlava
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Masarykovo náměstí 97/1586 01 Jihlava

Návrhy musí obsahovat:
1. koncept uměleckého projektu (nejlépe s obrazovou dokumentací)
2. koncept doprovodných programů v průběhu výstavy (vítáme interaktivní projekty s autorskými vstupy v průběhu výstavy)
3. ekonomickou rozvahu uměleckého projektu
4. stručný životopis autora

Termín uzávěrky: 31.12. 2021

Výsledky budou zveřejněny 17. 1. 2022 na facebooku, vybraný autor bude informován.
Facebook: www.facebook.com/Galerie-Nonstrop
Kontakt na kurátora: Vít Kraus, Na Hliništi 11, 586 01 Jihlava, tel.: 777 062 288, mail: vitkraus1@gmail.com
Kontakt na magistrát: Mgr. Michaela Kružíková, tel.: 565 592 335/ 703 868 192, mail: michaela.kruzikova@jihlava-city.cz
Kontakt na provozovatele od 1. 1. 2022: Mgr. Lenka Kremláčková, tel. 734 760 002, mail: produkce@branajihlavy.cz

KOUPIT VSTUPENKU
No items found.
No items found.